«We don’t need a learning evolution, but a revolution» – Sir Ken Robinson

Posted by Ole Henrik

Ole Henrik er veileder i SKAP Kreativ Folkehøyskole og konsulent i Userlab. Følg på twitter.

Legg inn en kommentar